دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

قیمت دستگاه مهرسازی برجسته

دستگاه ساخت مهر برجسته فلزی دو مدل
است دستگاه مهر برجسته دستی و دستگاه
اتوماتیک مهر برجسته
؛ مهر برجسته همان مهر فلزی
است که پس از استفاده کاغذ را برجسته می کند و در
محضر و دفترخانه استفاده میشود

به مهرهای برجسته ؛ مهر پرسی و مهر سنگی هم می گویند
ساخت مهر برجسته مانند ساخت مهر ژلاتینی ساده است
و تنها تفاوت مهر برجسته و مهر ژلاتینی در لوازم مهرسازی
است بجای ژلاتین مهرسازی از سیلیکون فشرده و بجای
دسته مهر معمولی از دسته مهر پرسی استفاده میشود

قیمت دستگاه مهر سازی
از 60 هزار تومان  شروع
میشود و تا 790 هزار تومان در چهار مدل دستی و
سه مدل اتوماتیک تولید میشود

09124526223
09193519931