دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

ساخت مهر در منزل

برای ساخت مهر در محیط کوچک منزل
به یک دستگاه مهرسازی کوچک بهمراه
لوازم مهرسازی , پرینتر مهرسازی و کامپیوتر
با نرم افزار طراحی مهر نیاز داریم


دستگاه کوچک مهرسازی خانگی شامل یک
میز نور مهرسازی یووی با لامپ های ماوراء
بنفش و بردهای دیجیتالی است که چاپ طرح مهر
روی ژلاتین را انجام میدهد

برای مهرسازی در منزل باید ابتدا طرح مهر
آماده را روی کاغذ کالک پرینت گرفته با
ژلاتین خام درون دستگاه کوچک مهر بمدت
10 دقیقه قرار داد تا طرح مهر روی ژلاتین
حک شود سپس با فرچه و حلال ژلاتین شور
آن را شستشو داد تا برجسته شود

برای مهرسازی علاوه بر ژلاتین مهرسازی و
کاغذ کالک به چسب دو طرفه , اسپری مهرسازی
و دسته مهر هم نیاز داریم

دستگاه مهرسازی خانگی
یک سال گارانتی فول
آموزش ساخت مهر در منزل
از 70 هزار تومان

09124526223
09381966964

مهرسازی در خانه

ساخت مهر را میتوان در منزل و با سرمایه
کم در فضای کوچک انجام داد برای ساخت
مهر در خانه
به دستگاه مهرسازی , لوازم
مهرسازی , کامپیوتر و پرینتر مهرسازی
نیاز داریم


ابتدا باید طرح مهر را روی کاغذ کالک
با چاپگر مهرسازی پرینت گرفته و با
ژلاتین خام درون دستگاه یووی مهرسازی
بمدت 10 دقیقه نوردهی کرد تا لامپ یووی
دستگاه طرح مهر را روی ژلاتین چاپ کند
سپس با فرچه و حلال ژلاتین را شستشو
داد تا برجسته شود

برای مهرسازی در منزل به ژلاتین خام
و کاغذ کالک , اسپری مهرسازی و
دسته مهر بهمراه نرم افزار طراحی مهر
نیاز داریم

دستگاه مهرسازی
یک سال گارانتی فول تعویض
آموزش رایگان مهرسازی
مواد اولیه مهرسازی
از 70 هزار تومان

09192510283
09124526223

ساخت مهر در خانه

مهرسازی را بعلت کم حجمی و کوچک
بودن دستگاه مهرسازی میتوان در منزل
و با هزینه بسیار کم انجام داد ساخت مهر
ژلاتینی در خانه علاوه بر دستگاه مهر به
ژلاتین , اسپری , دسته مهر و کاغذ کالک
نیاز دارد

برای مهرسازی خانگی باید طرح مهر آماده
را روی کاغذ کالک پرینت گرفت و با ژلاتین
خام درون دستگاه مهر سازی بمدت 10 دقیقه قرار
داد تا دستگاه طرح مهر را روی ژلاتین چاپ
کند سپس با فرچه و حلال ژلاتین را شستشو
داد تا برجسته شود

قیمت ساخت مهر خانگی کمتر از 1000 تومان
است که در مدت زمان 10 دقیقه با کیفیت عالی
 ساخته میشود

دستگاه ساخت مهر در خانه
یک سال گارانتی فول
اموزش مهرسازی خانگی
لوازم ساخت مهر خانگی
از 70 هزار تومان

09193519931
09124526223