دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

دستگاه مهرسازی فلزی

مهر فلزی شامل مهرهایی میشود که
کاغذ را برجسته می کنند مثل مهر محضر
و مهر دفترخانه , مهرسازی فلزی مانند
مهرسازی ژلاتینی و با همان میز نور یووی
مهرسازی است تنها تفاوت مهر فلزی و مهر
ژلاتینی در مواد اولیه مهر فلزی است


برای مهرسازی فلزی بجای ژلاتین مهرسازی
از ماده سخت تری بنام نایلوپرینت و به جای
دسته مهر ژلاتینی از دسته مهر فلزی استفاده
میشود بقیه لوازم مهر فلزی مشترک است


با دستگاه مهر فلزی علاوه بر مهر
فلزی برجسته میتوان انواع مهر ژلاتینی و
کلیشه فلزی طلاکوب و تامپو و همچنین
کلیشه کارتن سازی و کلیشه دستگاه چاپ
را ساخت


دستگاه مهر فلزی
آموزش مهرسازی فلزی
یک سال گارانتی فول
ملزومات مهرسازی فلزی
از 130 هزار تومان


دستگاه مهرسازی ژلاتینی
از 70 هزار تومان


09193519931
09124526223