دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

مهر برجسته پرسی

دستگاه ساخت مهر برجسته و مهر پرسی  با قابلیت
ساخت مهر دفترخانه و ساخت مهر محضر بهمراه
لوازم مهر برجسته از 120 هزار تومان و نرم افزار
طراحی مهر فارسی و صدها نمونه طرح رایگان

ساخت مهر برجسته که به آن مهر پرسی ؛ مهر
فلزی
و مهر سنگی هم میگویند با نور یووی مخصوص
ساخت مهر انجام میشود با دستگاه مهر برجسته علاوه
بر مهر فلزی برجسته میتوان ساخت مهر ژلاتینی ؛ ساخت
کلیشه طلاکوب
؛ ساخت کلیشه تامپو ؛ ساخت کلیشه کارتن
سازی و ساخت کلیشه چاپ را انجام داد

لوازم مهر برجسته با لوازم مهر ژلاتینی متفاوت است
برای مهر برجسته بجای ژلاتین مهر ژلاتینی از ماده سخت تری
بنام نایلوپرینت استفاده میشود و بجای دسته مهر ژلاتینی
از دسته مهر برجسته استفاده می گردد

دستگاه مهرسازی برجسته
آموزش مهرسازی رایگان
وسایل مهر برجسته
از 120 هزار تومان

دستگاه ساخت مهر ژلاتینی
از 60 هزار تومان

09192510283
09124526223
09193519931