دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

انواع مهر

مهرها از نظر نوع به سه دسته تقسیم میشوند
مهرلیزری ؛مهر ژلاتینی و مهر برجسته
مهرهای لیزری به مهرهایی گفته میشود که
با دستگاه لیزر درکمتر از سه ثانیه تهیه
میشوند به این مهرهای مهر فوری
و مهر ضدجعل هم میگویند

مهرهای ژلاتینی گستردگی بیشتری دارند و
در انواع مهرپزشک ؛ مهر شرکت ؛ مهر اداره
و مهر دسته چک؛ مهر فیش حقوق؛ مهر مدارس
و مهر بانک
تولید میشوندمهرهای برجسته به مهرهایی گفته میشود
که بی رنگ بوده و نیازی به جوهر ندارند و پس
از استفاده کاغذ را برجسته میکنند
مهر برجسته در دفاتر ثبت اسناد ؛ محضرها و
ادارات و شرکتها استفاده میوشد

دستگاه مهرسازی
ساخت انواع مهرژلاتینی و مهر برجسته
از 85 هزار تومان


09193519931

09124526223