دستگاه مهرسازی - دستگاه مهر لیزری

انجمن مهرسازی و کلیشه سازی

نخستین انجمن تخصصی ساخت مهر و کلیشه
فروش دستگاه های مهرسازی و کلیشه سازی
آموزش ساخت مهرژلاتینی و مهر فلزی
آموزش ساخت کلیشه فلزی و ژلاتینی
تامین مواد اولیه مهر و کلیشه

09124526223

ورود به انجمن